Iż-Żjara Papali.

Papa Ipokrita.

Dak li telaq ilbieraħ ipokrita; qed imur kontra r-reliġjon tagħna.

Jaċċetta kollox. Imur jieħu b’idejn li mhumiex bħalna.

Għas-suwed qed tgħid? Iva, u għal dawk il-‘pufti’ li jridu ż-żwieġ.

Taċċetthom? Naċċetthom ikolli, iżda nipprova ma ntihomx wiċċ.

Għalxiex ipokrita? Għaliex il-liġijiet tar-reliġjon huma li huma;

Insomma, wara kollox hu mhux suppost qed Ruma.

Ma fhimtekx? Suppost il-Papa ta’ qablu kien u għadu l-Vatikan.

Ma rriżenjax? Iva, iżda jien nibqa’ ngħid li jrid imut Papa u jilħaq ieħor; biex twikkejna b’ċarlatan.

Għaliex ċarlatan? Għaliex hu liberali u ħa jeqred ir-reliġjon;

Bl-imkatar tal-qawsalla jxejrulu, pff, ara kif spiċċa dan in-nazzjon.

Ħa jkomplu jitbgħedu n-nies! Allura naċċettaw il-kullħadd?

Jien qed niġġudika? Aħjar tagħmel bħali tisma’ quddiesa l-Ħadd.

Il-Papa ipokrita. Ipokrita għaliex gwerrier tal-paċi u l-morda?

Iva. U ara jfettilek tgħidli ‘fundamentalist nisrani’ darb’oħra.

Ipokrita għaliex huwa verament xempju tar-reliġjon Nisranija?

Għalxejn ħa ngħidlek lilek basta ‘nisrani’; ipokrita jibqa’ għalija.

Riflessjoni.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s