Flimkien: A Step Forward.

No, it’s not for the Catholics – it’s for everyone. This monthly magazine (published by the College of Parish Priests) has quietly undergone critical reform and rebranding. Its mixture of secular and Catholic articles written by academics, clergymen, students, professionals, and everyone who wishes to contribute (irrespective of spiritual affiliations) is welcome to do so.Continue reading “Flimkien: A Step Forward.”

Ethics Education: Huwa jew Mhuwiex?

Raġunijiet għalxiex is-suġġett tal-Etika għandu jiġi integrat fl-Iskejjel tal-Knisja. HUWA: opportunità ta’ tagħlim għall-istudenti li għandhom tħaddin ta’ reliġjon ieħor bħal-Islam (jew li ma jħaddnux reliġjon bħall-agnostiċi) u jinsabu fl-Iskejjel tal-Knisja, jitgħallmu fl-istess klassi r-reliġjon ta’ sħabhom. MHUWIEX: l-għadu tat-Tagħlim Reliġjuż; bl-ebda mod ma’ jbiegħed lil istudent milli jħaddan twemmin Kattoliku. Apparti li jiddiskuti reliġjonijietContinue reading “Ethics Education: Huwa jew Mhuwiex?”

Teach Ethics!

Here are a number of resources (both personal and general) about The MTL in Ethics Education course: The MTL in Ethics Education (University of Malta): link Papers on Ethics education in Malta: link 1 | link 2 An upcoming Facebook Page on Ethics in Malta: link A radio programme I was interviewed on Ethics &Continue reading “Teach Ethics!”

Iż-Żjara Papali.

Papa Ipokrita. Dak li telaq ilbieraħ ipokrita; qed imur kontra r-reliġjon tagħna. Jaċċetta kollox. Imur jieħu b’idejn li mhumiex bħalna. Għas-suwed qed tgħid? Iva, u għal dawk il-‘pufti’ li jridu ż-żwieġ. Taċċetthom? Naċċetthom ikolli, iżda nipprova ma ntihomx wiċċ. Għalxiex ipokrita? Għaliex il-liġijiet tar-reliġjon huma li huma; Insomma, wara kollox hu mhux suppost qed Ruma.Continue reading “Iż-Żjara Papali.”